خانی،محمد رضا
محاسبات فنی در مهندسی آب و فاضلاب/ مولفان محمدر خانی، اکبر مختاری آذر، محمد مهدی مهربانی اردکانی -- تهران : خانیران ، 1389
275ص.: مصور،جدول

9786005621105

عنوان پشت جلد به انگلیسی : Tecnical calculation in water & wastewater engineering


آب -- مهندسی
فاضلاب -- مسائل و تمرین ها و غیره(عالی)
TC 157/5 م3خ2 1389