تاثیر (Low level Laser Therapy (LLLT در کنترل عوارض بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین (Record no. 12925)

000 -LEADER
fixed length control field 06194nam a22004577a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field IR_ArUMS
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200203171710.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 131221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency DNLM
060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number WU 600
Item number ت172ح 1392
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name حاجی علی اکبر قمی، فاطمه.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title تاثیر (Low level Laser Therapy (LLLT در کنترل عوارض بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین
Statement of responsibility, etc فاطمه حاجی علی اکبر قمی؛ استاد راهنما ابوالفضل باقری؛ استاد مشاور فیروز امانی.
246 ## - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title The Effect of Low Level Laser Therapy (LLLT) in Management of Postsurgical Complications of Impacted Lower Third Molar Removal
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc اردبیل:
Name of publisher, distributor, etc علوم پزشکی اردبیل،
Date of publication, distribution, etc 1392.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 70ص.:
Other physical details جدول، نمودار.
500 ## - GENERAL NOTE
General note
501 ## - WITH NOTE
With note شماره پایان نامه : پ18
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note دندان پزشکی
Degree type دکتری حرفه ای
Name of granting institution دندانپزشکی
Year degree granted 1392
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc کتابنامه.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc خارج نمودن دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین یکی از شایع ترین جراحی های ناحیه دهان می باشد. درد، ادم و تریسموس از جمله عوارض رایج وابسته به این جراحی هستند. این عوارض، اثرات سوئی در چگونگی کیفیت زندگی بیماران ایجاد می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر لیزر درمانی کم توان بر روی این عوارض، پس از خارج نمودن دندان های مولر سوم نهفته فک پایین می باشد. مواد و روشها: یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 50 بیمار کاندید جراحی دندان مولر سوم نهفته، در نسج نرم فک پایین انجام شد. 25 بیمار بلافاصله پس از جراحی، لیزر درمانی کم توان با طول موجnm810 داخل دهانی به مدت 10 ثانیه دریافت کردند. انرژی J 15 و توان خروجی W 5/0 مورد استفاده قرار گرفت. در 25 بیمار دیگر تنها تظاهر به تابش شد. سپس هر دو گروه در 3 نوبت ،روز اول، سوم و هفتم پس از جراحی به لحاظ درد، ادم و تریسموس مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ثبت اطلاعات در پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS وارد شده و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی، آنالیز شدند. یافته ها: نتایج نشان داد میزان درد در هر دو گروه، طی مراجعه اول تا سوم کاهش یافته بود. با این حال این میزان کاهش در گروه لیزر %3/88 و در گروه Placebo %3/45 گزارش شد، که به لحاظ آماری معنی دار بود. به بیانی دیگر میانگین درد کلی طی مراجعه اول تا سوم در گروه Placebo، 2/2 برابر بیشتر از گروه تجربی لیزر گزارش شد. هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری به لحاظ تریسموس و ادم میان دو گروه گزارش نشد. نتیجه گیری: استفاده از LLLT در کاهش درد پس از جراحی، در دندان مولر سوم نهفته بسیار موثر بود که می تواند به عنوان یک روش بدون عارضه جایگزین درمان های دارویی شود.<br/><br/>
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc Introduction: The extraction of the impacted mandibular third molar is a common oral surgical procedure. Pain, trismus and edema are the common complications related. These complications have been reported to have an adverse effect on the quality of life of patients. The aim of this study is to evaluate the efficacy of low level laser therapy in controlling postoperative complications, after extraction of lower third molars. Method and materials: A randomized double blind clinical study was done on 50 patients whom were candidate for surgical removal of impacted lower third molar in soft tissue. 25 patients received low power laser therapy with an 810 nm wave length applied intra orally for 10 seconds after extraction procedure. The energy output was 15J with constant power density of 0.5W. Laser treatment was simulated in other 25 patients. Postoperative complications then were evaluated on first, third and seventh days follow the extraction during 3 visits. After completing and gathering the questionnaires the collected data entered in to SPSS software and analyzed by statistical methods. Result: Result showed that the pain level in both groups reduced thru first to third visits. So that the pain reduction in laser group was reported 88/3% and in placebo group 45.3% ,which was statistically significant in laser group. In other words, the average pain level was 2.2 times more in placebo group in compare to experimental group during 3 visits. Both treatment modalities showed no statistical significant difference on postoperative trismus and edema. Conclusion: The use of LLLT was a promising therapy in reducing the postoperative pain after surgical extraction of lower third molars which can be used as a safety method to replace drug treatments.<br/>
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note فارسی
567 ## - METHODOLOGY NOTE
Methodology note کارآزمایی بالینی
600 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Source of heading or term
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element دندان نهفته
General subdivision جراحی
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Tooth, Impacted
General subdivision surgery
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element دندان عقل
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Molar, Third
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element لیزرها
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Lasers
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term لیزر درمانی کم توان
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term جراحی مولر سوم
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term عوارض جراحی
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term Low Level Laser Therapy
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term 3 rd Molar Surgery
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term Surgical Complications
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name باقری، ابوالفضل،
Relator term استاد راهنما.
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name امانی، فیروز،
Relator term استاد مشاور.
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier http://eprints.arums.ac.ir/5003/
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Thesis ( پايان نامه فارسی)
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Date acquired
          كتابخانه مركزی كتابخانه مركزی 0000002606 2013-12-21 2013-12-21 Thesis ( پايان نامه فارسی) MAIN