بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی استان اردبیل در سال 1397 (Record no. 25003)

000 -LEADER
fixed length control field 08753nam a22004817a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field IR_ArUMS
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200203172328.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 190223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency DNLM
060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER
Classification number WU 26
Item number ب572الف 1397
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name اصغری تپه، نوید.
245 ## - TITLE STATEMENT
Title بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی استان اردبیل در سال 1397
Statement of responsibility, etc نوید اصغری تپه؛ استاد راهنما ابوالفضل باقری؛ استاد مشاور کریم جعفری کفاش، حامد زندیان.
246 ## - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Evaluation of the performance of autoclave devices in dental centers of Ardabil province in 2018
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc اردبیل:
Name of publisher, distributor, etc علوم پزشکی اردبیل،
Date of publication, distribution, etc 1397.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 64ص.:
Other physical details مصور، جدول، نمودار.
501 ## - WITH NOTE
With note شماره پایان نامه: پ113
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note دندان پزشکی
Degree type دکتری حرفه ای
Name of granting institution دندانپزشکی
Year degree granted 1397
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc کتابنامه.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc در سالهای اخیر، توجه به کنترل عفونت در دندانپزشکی قابل توجه است.ارتباط بین اقدامات دندانپزشکی و ابتلا به بیماری های مهلک و کشنده مانند هپاتیتBوC و ایدز باعث بوجود آمدن اضطراب و نگرانی در بین دندانپزشکان و بیماران می شود.عاری نمودن وسایل و ابزار های دندانپزشکی از میکروب ها باید به طور دقیق صورت گیرد؛ به همین دلیل تأکید بسیاری بر انجام استریلیزاسیون شده است. جهت اطمینان از صحت عملکرد، تضمین اثربخشی، کاهش هزینه ی تعمیرات و کاهش زمان خواب دستگاه، داشتن یک برنامه ی نگهداشت پیشگیرانه و کالیبراسیون ضروری می باشد. تجهیزات استریل کننده باید حداقل یک بار در سال، اعتبار سنجی و کالیبره شوند. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به دست آوردن اطلاعات ثمربخش و دقیق و همچنین به حداقل رساندن خطاهای اندازه گیری، استفاده از ابزارهای الکترونیکی امری کاملاً ضروری می باشد.این مطالعه در راستای بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی استان اردبیل طراحی شده است.<br/> مواد و روش ها: پارامترهای مهم و تأثیرگذار در انجام استریلیزاسیون در اتوکلاوها، فشار، دما و زمان استریلیزاسیون می باشد. این تحقیق یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که به تعداد 34 دستگاه اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی استان اردبیل که شامل مطب های خصوصی و درمانگاه ها بود، انجام گرفت. در این مطالعه از وسیله ای به نام Data Logger یا ثبت کننده ی داده ها استفاده شد.Data Logger های فشار و دما را داخل اتوکلاو قرار داده و زمان لازم برای انجام یک سیکل کاری به اتوکلاو داده شد. پس از اتمام چرخه ی استریلیزاسیون، اطلاعات فشار و دمای دستگاه به صورت جدول ها و نمودارهای کاملاً جزئی توسط نرم افزار رایانه ای استخراج شد.<br/> یافته ها:نتیجه ی مطالعه نشان داد که از بین 34 دستگاه اتوکلاو، تعداد 26 اتوکلاو عملکرد صحیح داشتند(76/5%) و تعداد 4 دستگاه از نظر دما و 4 دستگاه از نظر دما و فشار به حد استاندارد نرسیده بودند( در کل 8 دستگاه(23/5%)) و در نتیجه عمل استریلیزاسیون در آنها انجام نمی شد. بین عملکرد صحیح دستگاه و سال های کارکرد دستگاه رابطه ی معناداری وجود داشت و با افزایش قدمت استفاده از دستگاه عملکرد آن از نظر فشار و دما ضعیف برآورده شد. اما بین عملکرد صحیح دستگاه با محل تولید آن(داخل یا خارج کشور)، نوع اتوکلاو و به تفکیک مراکز ارائه ی خدمت(مطب های عمومی، متخصص و درمانگاه ها) رابطه ی معناداری یافت نشد.<br/> نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، داشتن یک برنامه ی نگهداشت منظم و کالیبراسیون دستگاههای اتوکلاو امری کاملاً ضروری و حیاتی می باشد. با توجه به اینکه دستگاه های اتوکلاو به مرور زمان دچار ایراد ها و اشکالاتی می شوند، لازم است که دندانپزشکان اتوکلاو های جدید و به روز را جایگزین اتوکلاو های قدیمی و فرسوده نمایند.<br/><br/>
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc Introduction: Recently, attention to infection control in dentistry is more important. Related between dental practices and deadly disease such as hepatitis B,C and AIDS is a cause for concern among dentists and patients. Removing germs from dental instruments should be done accurately; For this reason much emphasis has been placed on sterilization. To ensure correct operation, guaranteed effectiveness, reduce the cost of repairs, lower devices sleeping time, having a preventive maintenance and calibration program is essential. Sterilization equipment must be validation and calibration at least once a year. Considering the advancement of science and technology and obtaining accurate information and to minimize measurement errors, the use of electronic tools is absolutely essential. This study was designed to evaluate the performance of autoclave devices in dental centers of Ardabil province.<br/> Materials and Methods: Important parameters in sterilization of autoclaves are pressure, temperature and period of sterilization. This research is a cross-sectional analytical descriptive study that include 34 autoclave devices in dental centers of Ardabil province in private clinics and infirmary. In this study a device called the Data Logger was used. Pressure and temperature Data Loggers were put into the autoclave and give the time to autoclaving a cycle. At the end of the sterilization the pressure and temperature data of the device were elicited in tables and graphs completely by computer software. <br/> Results: The result of the study showed that among 34 autoclave devices,26 autoclaves had the correct function(76/5%) and 4 devices in terms of temperature and 4 devices in terms of temperature and pressure had not reached the standard level(total 8 devices (23/5%)) and sterilization was not performed on them. There was a significant related between the correct function of the device and the years of operation and with increasing age of using the autoclave, its performance was achieved in term of poor pressure and temperature. But between the correct function of the autoclave and its country of production, type of autoclave and by service centers(general dentists, specialist dentists, clinics) not meaningful related was found.<br/> Conclusion: According to the findings, having a regular maintenance and calibration program for autoclave devices is absolutely essential. Due to the fact that autoclave devices have become disadvantage over time, dentists need to replace modern autoclaves with worn out autoclaves<br/>
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note فارسی
567 ## - METHODOLOGY NOTE
Methodology note توصیفی، تحلیلی، مقطعی
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element وسایل و تجهیزات
General subdivision استانداردها
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Equipment and Supplies
General subdivision standards
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element دندانپزشکی
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Dentistry
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element سترون سازی
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name as entry element Sterilization
651 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name اردبیل
Chronological subdivision 1397=2018
651 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Geographic name Ardabil
Chronological subdivision 1397=2018
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term استریلیزاسیون
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term اتوکلاو
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term کالیبراسیون
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term sterilization
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term autoclave
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term calibration
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term Data Logger
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name باقری، ابوالفضل،
Relator term استاد راهنما.
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name جعفری کفاش، کریم،
Relator term استاد مشاور.
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name زندیان، حامد،
Relator term استاد مشاور.
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier https://eprints.arums.ac.ir/11508/
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Thesis ( پايان نامه فارسی)
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Barcode Date last seen Price effective from Koha item type
          كتابخانه مركزی كتابخانه مركزی 0000021107 2019-02-23 2019-02-23 Thesis ( پايان نامه فارسی)