ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر اردبیل از كاربرد ليزر در دندانپزشكي

by سلامی، منیژه.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل: ) Physical details: 60ص.: جدول، نمودار. Year: 1392 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000002572

شماره پایان نامه : پ13

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1392

کتابنامه.

امروزه کاربرد لیزر دامنه ی وسیعی پیدا کرده است و استفاده از این تکنولوژی تمام جنبه هاي زندگي امروزي را در بر میگیرد از جمله درپزشکی، درتشخیص بیماریها، درمان بیماریهای پوستی و سرطانی، در جراحی ها نظیرجراحی چشم، جراحی پلاستیک و... از مزایای استفاده از لیزر در پزشکی میتوان بهبود نتایج درمان، کاهش امکان عفونت، انجام جراحی بدون خونریزی، کاهش زمان بهبودی زخم، کاهش درد در حین جراحی و کاهش داروهای مصرفی را نام برد. باتوجه به اینکه لیزر در دندانپزشکی کاربرد روز افزونی در درمان ضایعات دهانی، جراحی بافت نرم و بافت سخت، کنترل خونریزی، ترمیم دندان، سفید کردن دندانها، تشخیص پوسیدگیهای دندانی، استریل کردن کانال دندان و درمان ریشه ی دندان پیدا کرده است و همگی درحیطه ی کار دندانپزشکان عمومی نیز می باشد لذا آگاهی وآشنایی اولیه با کاربرد لیزر در دندانپزشکی برای دندانپزشکان عمومی امری ضروری می باشد. هدف: در اين تحقيق هدف اين است كه ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر اردبیل را در مورد كاربرد ليزر براساس جنس و زمان فارغ التحصيلي بسنجيم. نتایج : از بين 87 نفر دندانپزشك 82 نفر (3/94%) اشاره كردند كه فقط در مورد ليزر مطلبي را شنيده اند و 5 نفر يعني (7/5%) حتي مطلبي را نشنيده اند. 21 نفر اذعان داشتند كه مطالعه اي در مورد ليزر داشته و 66 نفر (9/75%) مطالعه نداشتند و 2نفر از دندانپزشكان از ليزر استفاده مي كنند. از ميان 87 نفر 60 نفر تمايل به شركت در دوره هاي آموزشي را داشتند. 27 نفر (31%) تمايل به شركت در اين دوره اي آموزشي را نداشتند. با توجه به تجزیه و تحلیل آماری بدست آمده بین جنسیت دندانپزشکان و میزان آگاهی امنیتی (898./0p=) ارتباط معنی دار وجود ندارد ولی با میزان آگاهی تخصصی (002./0p=) و میزان آگاهی کلی(024/0p=) ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین بر حسب زمان فارغ التحصیلی دندانپزشکان با میزان آگاهی امنیتی (523/0p=) و میزان آگاهی تخصصی (134/0p=) و آگاهی کلی(052/0p=) ارتباط معنی داری با آگاهی در مورد کاربرد لیزر در دندانپزشکی وجود ندارد. نتیجه گيري: در اين تحقيق نتايج بدست آمده، حاكي از آنست كه آگاهي دندانپزشكان در مورد ليزر بسيار پايين بوده و لزوم آگاهي و اطلاع در اين خصوص به روش هاي مختلف حائز اهميت است.

Introduction: Today It has a wide range of Laser applications using this technology today encompasses all aspects of life including health, disease diagnosis, and treatment of skin diseases, cancer surgeries, including eye surgery, plastic surgery and ... The Advantages of laser applications in medical are improve treatment outcomes reduce infection , bloodless surgery , reduces healing time , reduce pain during surgery and the patient drugs mentioned. According to the increasing use of lasers in dentistry, oral lesions, soft tissue and hard tissue surgery, control of bleeding, tooth Restoration, teeth whitening, dental caries detection, sterilization of tooth canal and dental root canal treatment, has been. The scope of work includes all general dentists and the basic knowledge and familiarity with the use of lasers in dentistry for dentists is essential. Aim: In this survey we want to asses the knowledge of Ardabil general dentists about Laser applications according to their age, sex and date of graduation. Results: Among 87 dentists, 82 persons (94.3%) pointed that only have heard something about Laser and 5 persons (5.7%) claimed that even heard something about that. 21 persons stated that have studies about Laser and 66 persons (75.9%) didn’t have any studies about this issue. In addition 2 persons have practical and clinical usage of this method. Among the 87 persons, 60 people had willing to participate in training courses. Also 27 persons (31%) didn’t interest to participatating in such courses. According to the statistical analysis of the relationship between gender, dentists and safity awareness (p=0.898)there is no significant. difference between Tow genders (p=0.002). HoweverThere are Significate diffrences between Tow gender groups considering general & specific Knowledge (p=0.024, p=0.002) according to date of graduation There are no significant diffrences between Two groups considering Safety specific & general awareness (p=0.523 ,p=0.052, p=0.134) Conclusion: The study results indicate very low awareness of dentists about Laser and this is necessary to inform dentists in different methods about Laser applications.

فارسی

توصیفی

There are no comments for this item.

to post a comment.