بررسی قرینگی پوسیدگی شیرخوارگی و عوامل موثر بر آن درکودکان ٥-٣سال مهد کودک‌های شهر اردبیل در سال ١٣٩٢

by بورنگ، فروغ.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل: ) Physical details: 70ص.: جدول، نمودار. Year: 1392 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000002621

شماره پایان نامه : پ29

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1392

کتابنامه.

یکی از اشکال مخرب پوسیدگی ناشی از عادات تغذیه‌ای نادرست در نوزادان،Nursing caries(NC) می‌باشد که در دندان‌های شیری مشاهده می‌شود .آشنایی با الگوی این نوع پوسیدگی و بررسی قرینگی، جهت تشخیص و درمان موثر و علمی ضروری به نظر می‌رسد. هدف هدف از این مطالعه بررسی ارزیابی الگوی پوسیدگی شیرخوارگی از نظر قرینگی و ناقرینگی در کودکان 3-5 سال بود. مواد و روش‌ها این مطالعه از نوع مقطعی-توصیفی (Cross Sectional) می‌باشد. تعداد ١٥ مهد کودک در شهر اردبیل توسط سازمان بهزیستی اردبیل به صورت تصادفی انتخاب گردید.١٣٣ کودک دارای پوسیدگی با الگوی NC پس از معاینه و تکمیل پرسشنامه مربوط توسط والدین در مطالعه وارد شده و dmfs دندان‌ها تعیین گردید و الگوی پوسیدگی‌ در دندان‌ها از نظر قرینگی و نا‌قرینگی مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه ١٦ انجام شد. یافته ها در مورد رابطه‌ی سمت شیردهی مادر با قرینگی الگوی NC، نتایج نشان داد که در کودکان با الگوی قرینه NC (2/51‌%)، به‌طور یکسان از هر دو سمت مادر شیر خورده بودند، در کودکان دارای الگوی NC و ناقرینه با درگیری بیشتر در سمت راست (4/51‌%)، بیشتر از سمت چپ مادر و در کودکان با درگیری بیشتر در سمت چپ (9/50‌%)، بیشتر از سمت راست مادر تغذیه نموده بودند. ‌(012/0P=) نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان‌داد که NC هم دارای الگوی قرینه و هم الگوی ناقرینه می‌باشد. از عوامل تاثیر گذار بر قرینگی یا ناقرینگی NC، سمتی از مادر می باشد که کودک از آن سمت بیشتر شیر تغذیه می‌‎کرده است.(٠١٢/٠=p)

Background: One of the destructive forms of caries because of incorrect nutrition habits in infants that effects deciduous teeth after eruption is nursing caries (NC). Knowing & recognition the pattern of this type of caries and evaluation of its symmetrical or asymmetrical pattern is necessary for effective and scientific diagnosis and treatment. Aim: The aim was to assess the symmetry of nursing caries in children between 3-5 years old. Materials and Methods: In this cross-sectional study, 15 kindergartens were randomly selected by the Ardabil Welfare Organization .one houndred & thirty three children with NC caries were entered to study after examination. Written consents were obtained from the parents.The dmfs in dentition were assessed and the caries symmetry patterns were evaluated.The data were analyzed by SPSS software version 16. Results: Considering the breastfeeding sides and the symmetrical pattern of the NC (51/2%), of the children were equally breastfed from both breast. However, in the asymmetrical NC pattern with more impact in the right side of dentition (51/4%), of the children had been breastfed from the left side and in children with more caries in the left side of dentition (50/9%), of them had been breastfed from the right side. (p= 0/012) Conclusion: NC has symmetrical and asymmetrical patterns. Position breastfeeding affects the Symmetry of NC. (p=0/012

فارسی

توصیفی، مقطعی

There are no comments for this item.

to post a comment.