بررسی وضعیت کلینیکی پروتز پارسیل ثابت و روکش های متال سرامیک ساخته شده توسط دانشجویان در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 97-1395

by بابائیان، زینب.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 51ص.: جدول، نمودار. Year: 1398 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000021192

شماره پایان نامه: پ135

دندان پزشکی دکتری حرفه ای دندانپزشکی 1398

کتابنامه.

ارزیابی عوارض ناشی از پروتز پارسیل ثابت و روکش های تک واحدی اهمیت زیادی دارد. موضوع این مطالعه مشخص کردن عوارض شایع در ارتباط با روکش و بریج ها در جمعیتی است که برای انجام درمان روکش به دانشکده دندانپزشکی اردبیل مراجعه کرده اند در عمل، 40 نفر انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. کیفیت بریج ها و روکش ها از لحاظ کلینیکی و رادیوگرافی ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه عبارتند از : بیماری های پریودنتال (53/8%)، کانتکت باز (25/6%) ، شکستگی پرسلن(20/5%) ، مارجین باز (10/3%) ، مشکلات اکلوزالی (7/7%)، نقص در زیبایی (7/7%) ، گیر پروتز (5/1%) و مشکلات اندودنتیک (5%).
بیشترین مشکلات در این مطالعه مربوط به بیماری های پریودنتال و کانتکت باز بود. با توجه به اینکه بیشترین مشکل مربوط به بیماری های پریودنتال و خونریزی از لثه بود باید یک روش مناسب برای بالا بردن آگاهی جهت پیشگیری از بیماری های پریودنتال لحاظ شود.
مواد و روش ها: در مجموع 40 فرد (بین سن 60-20 سال که شامل 15 زن و 25 مرد بود) به صورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند.
یک پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها آماده شد. همه افرادی که وارد مطالعه شدند حداقل یک سال از دریافت روکش شان گذشته بود. بیماران اطلاعاتی از قبیل سن و جنس و مدت زمانی که روکش ها را دریافت کرده بودند وارد پرسشنامه کردند.
معاینات به صورت بالینی و رادیوگرافیک انجام شد. داده های آماری به دست آمده توسط نرم افزار SPSS22 مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: با توجه به محدودیت این مطالعه بیماری های پریودنتال و کانتکت باز اصلی ترین مشکل های مربوط به روکش های تک واحدی و پروتزهای ثابت پارسیل بودند.


Introduction: The complications of fixed partial dentures and single crowns have a great importance to be evaluated. The objectives of this study were to determine the prevalence of complications associated with crowns and bridges and the effect of service duration on the prevalence of complications among a Population Presenting for Treatment to a Dental School in Ardebil. A total of 40 patients were selected. Qualities of the present fixed partial dentures were clinically and radiographically assessed. Clinical examinationwas performed. The results of this study showed that the percentage of the failures were Periodontal disease (53.8%), Open contact (25.6%), porcelain fracture (20.5%), open margins (10.3%), Occlusal problem (7.7%), Poor esthetics (7.7%) ,prostheses loose (5.1%) and endodontic complications (0%). The duration of service was found to influence most of the assessed complications especially periodontal disease and open contact. With limitation of this study, the periodontal disease and gingival bleeding are the most frequent complications responsible for failure of fixed partial denture and single crowns that recommend an effective method to control dental diseases and to improve dental awareness.
Method and Materials: A total of 40 patients (age range of 20-60 years, 15 of the participants were females and 25 males) were selected randomly from the dental clinic at Ardebil Medical College, Dentistry Program. A sample questionnaire will prepared in order to collect the relevant data. All prostheses will be performed by several general dental practitioners with a minimum of one year service duration. Patients will informed and written consents will be obtained. Age, gender and the time of prostheses placement will be recorded. Complete clinical and radiographic examinations will be conducted. Statistical analysis was done using a Statistical Package for Social Science (SPSS, version 22). Descriptive statistics, including means and standard deviations were calculated for continuous variables, frequency and percentage for categorical variables, were calculated
Results: With limitation of this study, the periodontal disease and open contact are the most frequent complications responsible for failure of fixed partial denture and single crowns.

فارسی

توصیفی

There are no comments for this item.

to post a comment.