برانوالد ۲۰۱۹ همراه با نکات کلیدی

[ book (فارسی) ] Published by : آرتین طب: | حیدری، (تهران:) Physical details: :22ج. مصور(رنگی)، جدول(رنگی)، نمودار(رنگی). ISBN:9786004244220; 9786004244466; 9786004244565; 9786004891639; 9786004244640; 9786004891783; 9786004244787; 9786004244879; 97866004244886; 9786004891943; 9786004245258; 9786004245289; 9786004892193; 9786004245616; 9786004892209; 9786004892452; 9786004245753; 9786004892568; 9786004892575; 9786004246071; 9786004892827; 9786004246200; 9786004246323. Year: 1397 Item type: book (فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

This record has many physical items (58). Click here to view them all.


فهرست نویسی بر اساس جلد اول.

Braunwald's Heart Disease 2019 :عنوان پشت جلد به انگلیسی

مترجمین جلد اول مسیح تاج دینی، سیدابوالفضل محسنی زاده.
مترجمین جلد دوم امیر شاکرمی، سیدکاوه حسینی.
مترجمین مسیح تاج‌ دینی، سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، فرزاد مسعود کبیر، سعید توفیقی.
مترجمین جلد چهارم سیدابوالفضل محسنی زاده، مسیح تاجدینی، بابک ستارتبار.
مترجمین جلد پنجم مسیح تاج‌ دینی، سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، کاوه حسینی، بابک ستارتبار.
مترجمین جلد ششم سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، مسیح تاج‌ دینی، امیر شاکرمی، بابک ستارتبار.
مترجمین جلد هفتم مسیح تاج‌ دینی، سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، سیدعلی صدربافقی، حمیدرضا سلیمانی.
مترجمین جلد هشتم سیدابوالفضل محسنی زاده، مسیح تاجدینی، سوسن هاشمی، سحر فلاح، نسیم ترابی.
مترجمین جلد نهم مسیح تاجدینی، سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، کاوه حسینی، حمیدرضا سلیمانی، سعید توفیقی.
مترجمین جلد دهم و یازدهم و بیستم و بیست و دوم مسیح تاج دینی، سیدابوالفضل محسنی زاده.
مترجمین جلد دوازدهم مسیح تاج‌ دینی، سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، مهین حسینی‌ نژاد محبتی، زهره محمدی.
مترجم جلد سیزدهم مهین حسینی نژاد محبتی.
مترجمین جلد چهاردهم مسیح تاج‌ دینی، سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، نیما قوامی‌ کیا، مجتبی مطلق.
مترجمین جلد پانزدهم سیدابوالفضل محسنی‌ زاده، مسیح تاج‌ دینی، حمیدرضا سلیمانی، مژگان‌السادات قوامی، سیده‌حمیده مرتضوی.
مترجمین جلد شانزدهم و بیست و سوم مسیح تاج دینی، سیدابوالفضل محسنی زاده، سعید توفیقی.
مترجمین جلد هفدهم مسیح تاج دینی، سیدابوالفضل محسنی زاده، سعید توفیقی، حمیدرضا سلیمانی، امیر حسین عرب.
مترجم جلد هجدهم مهین حسینی نژاد محبتی.
مترجمین جلد نوزدهم مسیح تاج دینی، سیدابوالفضل محسنی زاده، حمیدرضا سلیمانی، سعید توفیقی، سیدعلی صدر بافقی.
مترجمین جلد بیست و یکم مسیح تاج دینی، سیدابوالفضل محسنی زاده، بابک ستار تبار.

کتاب حاضر ترجمه بخشی از کتاب " Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine, 11th. ed, c2019" به ویراستاری داگلاس پی ‏‫.. [و دیگران] است.

مندرجات: ج1. همراه با نکات کلیدی. ج۲. فصل های (64،65، 66). ج۳. فصل های( 59، 60، 62). ج۴. فصل های(61، 63). ج۵. فصل های(21، 24، 25، 26). ج۶. فصل
های (20، 19، 15) ج۷. فصل های (,12,11 ،13 ) ج۸. فصل های (67، 68، 69، 70) ج.۹. فصل های (71، 72، 73، 74) ج.۱۰. فصل های ( 75، 76) ج.۱۱. فصل های ( 47،46) (79,77)ج.۱۲. فصل های ج.۱۳. فصل های (80، 81، 82، 86، 87) (85,83)ج.۱۴. فصل های (91,89)ج.۱۵. فصل های (36,35,32)ج.۱۶. فصل های (40-37)ج.۱۷. فصل های (55,54,53,52)ج.18. فصل های ج.19. فصل های (96,95,94) ج.20. فصل 14 ج.21.فصل های (93,92) (51,50,43,41)ج.22. فصل های (31-27)ج.23.فصل های

There are no comments for this item.

to post a comment.