بررسي كفايت درمان دياليزي در بيماران همودياليزي مزمن اردبيل در پاييز 79

by صباغی، منصور.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشكي اردبیل، ( اردبیل:) Physical details: 43ص.: جدول، نمودار. Year: 1379 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000000229

شماره پایان نامه : پ017

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1379

کتابنامه.

در اين مطالعه حدود 67 نفر بيمار همودياليز مزمن در اختيار داشتيم که به مرکز دياليز بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل بطور دائم مراجعه می کنند و بعلت های مختلف ( مسافرت و عدم همکاری و اشتباه آزمايشگاهی ) تنها 56 مورد بيمار در آمارگيری ما محسوب شده اند. از بيماران در دو نوبت نمونه گيری خون انجام شده است نمونه اول بلافاصله پس از شروع دياليز و نمونه دوم بلافاصله قبل از جدا شدن از دستگاه دياليز انجام شده است. و در تمامی موارد حتی الامکان سعی شده نمونه ها بلافاصله به آزمايشگاه مرجع شهرستان اردبيل انتقال يافته و گفتنی است که ضريب اشتباه از طرف فرد گيرنده نمونه آزمايش صفر می باشد و نيز در اعلام و احتساب نتايج آزمايشگاهی امانتداری کامل صورت گرفته است و عين داده های آزمايشگاه در فرمولها جاگزاری و محاسبه شده است. تمام آزمايشات توسط دستگاه انجام گرفته است.
نتايج : نتايج بررسی متد (96%) بيماران 48 نفر کفايت نامطلوب و تنها 4% بيماران 2 نفر کفايت مطلوب دياليز داشتند. 6 نفر از بيماران دياليز بعلت عدم انجام آزمايشهای لازم از اين قسمت حذف شدند.
در بررسی نتايج از متد 2/98% بيماران يعنی 55 نفر کفايت نامطلوب داشته و تنها 8/1% بيماران که برابر يک نفر می باشد کفايت مطلوب در دياليز داشته اند.
با تغيير در پارامترهايی که بر کفايت دياليز تاثير دارند می توان اقداماتی در بهبود وضعيت دياليز داد.
اين پارامترها شامل:
نوع صافی – ساعات هر جلسه دياليزی – دفعات دياليز در هفته وسطح اوره سرم قبل و بعد از آزمايش که در ارتباط با رژيم غذايی بيماران است.

فارسی

There are no comments for this item.

to post a comment.