بررسي عوامل محيطي موثر در بروز آشفتگي خواب در بيماران جراحي شده در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

by زهرا تذکری
[ research project (طرح تحقیقاتی) ]
Additional authors: زهرا تذکری
Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000003871

درجه علمی مجری طرح : كارشناسي ارشد پرستاري - مربي

مقدمه (بيان مسئله ): و جعلنانومكم سباتاً و جعلنا اليل لباسا (خواب رامقدمه (بيان مسئله ): و جعلنانومكم سباتاً و جعلنا اليل لباسا (خواب را براي آسايش شما و شب را براي پوشش شما قرار داديم) خواب يكي از نيازهاي انسان است و باعث افزايش نيروي فيزيكي و تجديد قواي جسمي ، روحي و رواني انسان ميشود، بطور متوسط يك سوم عمر انسان درخواب مي گذرد، بسياري از هورمونها در مرحله خواب ترشح مي شوند كه اثرات عميقي بر توانايي افراد اعم از سالم و بيمار بر جاي مي گذارد.
اهداف: تعيين عوامل محيطي موثر در بروز آشفتگي خواب بيماران جراحي شده
تعيين عوامل محيطي مربوط به عوامل فيزيكي موثر بر بروز آشتفگي خواب بيماران جراحي شده
تعيين عوامل مربوط به تكنيك هاي مراقبتي (پزشكي – پرستاري ) موثر بر آشفتگي خواب بيماران جراحي شده
تعيين عوامل مربوط به كاركنان و اطرافيان بيمار موثر به آشفتگي خواب بيماران جراحي شده

روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي بوده كه به بررسي و اعلان ميزان بروز آشفتگي خواب ناشي از عوامل محيطي پرداخته است. جهت انجام اين پژوهش حجم نمونه اي برابر با 1067 با اطمينان 95% و دقت 3% بر آورد گرديد سپس پرسش نامه اي سه بخشي كه عبارتنداز : 1- عوامل فيزيكي (نور – سرما – گرما – تشك – پالش – پشه ) 2- عوامل تكنيكي و مراقبتي (كنترل VS - گرفتن نمونه خون – سنداژ ) 3- عوامل مربوطه به كاركنان و اطرافيان (رفت و آمد – نظارت – صداي همراهان ....) تهيه وتنظيم گرديد.
نتيجه و بحث : اطلاعات از بيماراني كه در بيمارستانهاي علوي و فاطمي جراحي شده بودند بطور تصادفي جمع آوري وتنظيم گرديد.
نتايج نشان داد كه در بيمارستان علوي بيشترين عامل مخل خواب وجود حشرات موذي بوده (59%) و در بيمارستان فاطمي (47%) افراد از سر و صداي همراهان و نقاشان و جابجايي بخش و تخت ها شاكي بودند و آن را مهمترين علت بد خوابي مي دانستند.
بحث: نزديكي بيمارستان بوعلي به رودخانه و خرابي توريهااز معضلات مدير يتي اين بيمارستان است كه بايد حل شود در بيمارستان فاطمي هم با وجود بيماران تعميرات ساختماني و رفت و آمد همراهان مشكل زا بوده كه بايد تعميرات پس از تخليه بيماران انجام شود.

There are no comments for this item.

to post a comment.