بررسي مقايسه اي آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد بيماري سل (پيشگيري و كنترل بيماري ) با مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت تحت در

by دکتر علی مجیدپور
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 00000003785

درجه علمی مجری طرح : متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري – دانشيار

نسرین فولادی - درجه علمی : كارشناس ارشد پرستاري – مربي

مقدمه (بيان مسئله ): سل يكي از بيماريهاي ديرين انسان بوده ودرحال حاضر علي رغم روش هاي نوين مبارزه ، انتشار گسترده اي دارد. در برآوردهاي محافظه كارانه مجموع موارد آلوده كننده سل در جهان پانزده تا بيست ميليون نفر بوده ،وسالانه با بروز سه و نيم ميليون بيمار ازنوع شديد وبامرگ 2-3 ميليون نفر در جهان مواجه هستيم.
اهداف:
1 - تعيين KAP بيماران سلي اسمير مثبت در مورد ماهيت ، پيشگيري و كنترل بيماري سل
2 - تعيين KAP مردم شهرستان اردبيل در مورد ماهيت ، پيشگيري و كنترل بيماري سل
روش تحقيق : اين تحقيق يك مطالعه توصيفي – تحليلي بوده ، كه جهت انجام آن ابتدا بر اساس مناطق شهري اردبيل، تعداد نواحي هر منطقه مشخص سپس از 3 يا 4 ناحيه مناطق مذكور ،چند بلوك جهت بررسي تعيين و از هر بلوك چند خانوار جهت بررسي انتخاب گرديد. فواصل سني 20 تا 60 سال بوده كه باانتخاب جنس مونث از يك خانواروجنس مذكر ازخانوار ديگر پرسشنامه ها تكميل گرديد.
نتيجه و بحث : در اين مطالعه آزمون آماري ، تفاوت معني داري را در عملكرد افراد سالم و بيمار در مورد ماهيت پيشگيري و كنترل بيماري نشان داد. ما بين متغيرهاي سن ، جنس و شغل افراد و آگاهي و عملكرد واحدها در مورد پيشگيري و كنترل سل در افراد بيمار و سالم ارتباط آماري معني دار مشاهده شد. از طرف ديگردربين متغيرهاي دو گروه اختلاف معني داري وجود نداشت. و مطالعه تنها عملكرد ضعيف افراد سالم را در كنترل سل نشان داد. لذا بايستي ضمن تاكيد بر بهبود عملكرد مردم با آموزش هاي لازم علل شيوع بالاي بيماري را در ارتباط با عوامل ديگر همچون فقر، سوء تغذيه ، تراكم جمعيت وغيره را جستجو كرد. و اقدامات لازم را در اين مورد انجام داد.

There are no comments for this item.

to post a comment.