بررسي ميزان شيوع استعمال دخانيات در بين دانش آموزان پسر سال سوم آموزشگاه هاي متوسطه شهرستان خلخال

by يوسف حمیدزاده اربابي
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 00000003787

درجه علمی : كارشناس ارشد آموزش بهداشت – مربي

مقدمه (بيان مسئله ): اعتياد به سيگار علاوه بر عوارض جسماني و رواني براي فرد، سلامت جامعه را نيز از نظر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مورد تهديد قرار مي دهد. براساس گزارشهاي دريافتي از مناطق مختلف آموزش و پرورش مصرف سيگار در بين دانش آموزان افزايش يافته و اين مساله به عنوان يك آسيب اجتماعي سلامت آنان را تهديد مي كند. براي مبارزه با استعمال دخانيات و برنامه ريزي در اين زمينه اطلاع از ميزان شيوع سيگار يك امر اساسي مي باشد.
اهداف: هدف اصلي اين مطالعه تعيين ميزان شيوع مصرف سيگار در بين دانش آموزان دبيرستانهاي شهر خلخال در سال 1375 بود ولي ارائه پيشنهاد هاي آموزشي ، پژوهشي و كاربردي از اهداف فرعي آن محسوب مي شود.
روش تحقيق : اين پژوهش يك مطالعه از نوع مطالعات توصيفي و مقطعي بوده و جامعه پژوهشي ، دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه دبيرستانهاي شهر خلخال بودند، كه در سال تحصيلي 78-1377 تحصيل مي كردند. كه از 962 نفر260 نفر بصورت تصادفي ساده انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه تنظيمي بود كه پس از كسب روايي و اعتبار آن در سه بخش تنظيم شده بود. در تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده شده است.
نتيجه و بحث : يافته ها نشان داد كه 56 نفر از 60% دانش آموزان سيگار كشيدن را تجربه نكرده اند، و 104 نفر (40%) از آنان حداقل يكي دوبار سيگار كشيدن را تجربه كرده بودند. از 104 نفر ، 26 نفر (25%) قبلآ تجربه كرده ولي در زمان تحقيق سيگار نمي كشيدند 48 نفر (2/46%) گاهگاهي و به صورت تفنني سيگار مي كشيدند، 18 نفر (3/17%) اغلب اوقات سيگار مي كشيدند ولي اعتياد پيدا نكرده بودند و 12 نفر (5/11%) به سيگار كشيدن عادت كرده بودند و در كل ميزان 30% شيوع برآورد گرديد. نتيجه اي كه از اين طرح گرفته مي شود اين است كه استعمال دخانيات در بين دانش آموزان از شيوع بالايي برخوردار بوده و لذا بايستي دست اندركاران آموزشي و پژوهشي ، مسئولان اجرائي و الگوها و سرآمدهاي جامعه براي كاهش شيوع اقدامات لازم بويژه آموزش رسمي و غير رسمي را بكار بگيرند.

There are no comments for this item.

to post a comment.