بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل در زمينه كارت پايش رشد

by دکتر شهنام عرشی
[ research project (طرح تحقیقاتی) ]
Additional authors: دکتر شهنام عرشی
Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 00000003799

درجه علمی مجری طرح : متخصص بيماريهاي عفوني – استاديار

مقدمه (بيان مسئله ) : از مهمترين علل مرگ و مير اطفال زير 5 سال سوء تغذيه و كمي وزن هنگام تولد و نارسي مي باشد. توزين مرتب و بموقع اطفال زير 6 سال يكي از وظايف پرسنل بهداشتي بوده و منحني رشد يكي از بهترين شاخص هاي وضعيت تغذيه اطفال زير 6 سال در مراكز بهداشتي درماني مي باشد.
اهداف:
1 – تعيين ميزان آگاهي پرسنل بهداشتي از نحو پركردن صحيح كارت رشد 2 – تعيين ميزان كارت هايي كه با روش خم پر شده اند 3 – افزايش سطح دانش و آگاهي پرسنل بهداشتي در زمينه پايش رشد 4 – افزايش آگاهي مادران در زمينه اهميت تغذيه و پايش رشد كودكان
روش تحقيق : در اين تحقيق آگاهي پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني با استفاده از سئوالات مربوط به پايش رشد كودك تعيين گرديده و سپس از پرونده هاي تحت پوشش هر فرد بطور تصادفي 3 پرونده انتخاب گرديد، بطوري كه پرونده ها مربوط به كودكان زير 2 سال باشد، كه در يك سال اخير حداقل 3 بار تحت مراقبت بوده اند .تعداد نمونه ها با ضريب اطمينان 95% و 267 پرونده مي باشد، كه با توجه به تعداد 90 نفري پرسنل كل مراكز شهرستان اردبيل براي هر نفر 3 پرونده انتخاب گرديد.
نتيجه و بحث : در بررسي انجام شده مشخص گرديد 5/72 درصد افراد منحني رشد را صحيح ترسيم كرده اند و 92 درصد شركت كنندگان در آزمون به سئوالات جواب صحيح داده اند. ولي 52 درصد اين افراد تفسير منحني رشد را نمي دانستند، و44 درصد نيز به سئوالات مطرح شده در اين زمينه پاسخ غلط دادند. از كارت هاي موجود 55% وزن هنگام تولد را درخود ثبت شده داشتند و فقط 72% وزن روز دهم در آنها ثبت شده بود. اين بررسي نشان داد كه علي رغم رسم صحيح منحني در اكثر موارد آگاهي پرسنل از تفسير منحني كم بوده و نياز به برگزاري دوره هاي منظم و كافي در اين رابطه وجود دارد.

There are no comments for this item.

to post a comment.