بررسي ميزان شيوع عفونتهاي كانديدائي ، تريكومونابي ، گاردنلائي ، گنوره ، مقايسه تشخيصهاي كلينكي ، پاركلنيكي در زنان مراجعه كننده به مراكز به

by معصومه خیرخواه
[ research project (طرح تحقیقاتی) ] Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 00000037910

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد مامايي - مربي

غلامحسین اتحاد : كارشناس ارشد ميكروبيولوژي - مربي

مقدمه (بيان مسئله ) : عفونتهاي دستگاه تناسلي درصد قابل توجهي از ويزيتهاي سرپائي درمانگاههاي ژنيكولوژي را به خود اختصاص مي دهد. 95% اين عفونتها در اثر سه ارگانيسم كانديدا آلبيكنس ، تريكومونا، گاردنلا، واژيناليس مي باشد.
اهداف:
1- تعيين ميزان شيوع عفونتهاي كانديديائي ، تريكومونايي ، گاردنلائي و گنوره
2- تعيين ميزان هماهنگي بين تشخيصهاي باليني ، ميكروب شناسي ، سيتولوژي
روش تحقيق : پس از معاينه باليني نمونه هاي پژوهش و گسترش ترشحات واژينال بر روي دولام ، نمونه ها جهت بررسي و تشخيص به آزمايشگاه سيتولوژي مركز بهداشت و ميكروب شناسي دانشگاه فرستاده شد. مشخصات دموگرافيك واحدهاي پژوهش يا پرسشنامه ثبت شد و با نرم افزار آماري SPSS داده هاي پژوهش آناليز گرديد.
نتيجه و بحث : براساس معاينات باليني شيوع كانديدا 3/10% ، تريكومونا 3/4 % ، گاردنلا 4/13% ، گنوره (0) به دست آمده و براساس تشخص ميكروب شناسي كانديدا 6/9% ، تريكومونا 9/2% ، گاردنلا 1/14% و گنوره (0) و بر اساس تشخيص سيتولوژيست شيوع كانديدا 6/5% تريكومونا 6/1% گاردنلا 1/3% و گنوره (0) مي باشد و ميزان هماهنگي بين تشخيص ماماو ميكروب شناس 57%، ماما و سيتولوژيست 59% سيتولوژيست و ميكروب شناس 35% بوده است.
در صورت نبودن امكانات پاراكلنيك پزشكان ، ماما، براساس يافته هاي باليني مي توانند به درمان بيماران مبادرت ورزند.

There are no comments for this item.

to post a comment.