بررسي ارتباط بين سن شروع قاعدگي با الگوي مصرف مواد غذايي در دختران دانش آموزان شهر اردبيل در سال 79-78

by محسن سقا
[ research project (طرح تحقیقاتی) ]
Additional authors: محسن سقا . علی نعمتی
Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000038112

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد بافت و جنين شناسي – مربي

علی نعمتی - درجه علمی : كارشناس ارشد فيزيولوژي – مربي

مقدمه (بيان مسئله ) : زمان بلوغ يكي از مهمترين دوران زندگي انسانهاست كه با رسيدن زمان آن ، نوجوان خود را در مقابل خداوند متعال مسئول مي داند. بلوغ فرآيندي است كه شامل كليه تغييرات فيزيولوژيكي ، مورفولوژيكي و رفتاري است و علامت تقريبا قطعي آن در دختران منارك است كه به عنوان نخستين خونريزي قاعدگي است.
اهداف: هدف از اين بررسي تعيين ارتباط بين اولين سن شروع قاعدگي با برخي عوامل اقتصادي ، فرهنگي ، آنتروپومتريك و وضعيت تغذيه بود.
روش تحقيق :اين پژوهش يك مطالعه توصيفي – مقطعي است كه با استفاده از بررسي غذايي (بسامد مصرف مواد غذايي ، يادآمد خوراك 24 ساعته) بررسي آنتروپومتريك (قدر ، وزن ، محيط وسط دور بازو) و بررسي اقتصادي – فرهنگي از دانش آموزان بعمل آمده، اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه هاي آمار T test و نرم افزارهاي كامپيوتري SPSS و Food processor مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتيجه و بحث : نتايج نشان داد متوسط سن منارك در دختران دانش آموز 3/1+ 07/12 سال مي باشد هيچ اختلاف معني داري بين سطح درآمد و سن شروع قاعدگي مشاهده نشد. دخترانيكه مادران آنها داراي سطح تحصيلات دانشگاهي بودند و يا پدرانشان بي سواد ميانگين سن منارك پائين تري نسبت به ساير دختران داشتند (05/20P) دخترانيكه در سطح مدارس به فعاليت ورزشي مشغول بودند و نيز دخترانيكه صبحانه مصرف نميكردند. سن شروع قاعدگي پايين تري نسبت به ساير دختران داشتند ولي اين اختلاف معني دار نبود (05/0P>). دخترانيكه ميان وعده مصرف نمي كردند چاق و نيز BMI بيشتري (25(P> داشتند و سن شروع قاعدگي پايين تري داشتند (05/0(P< دختر اينكه محيط وسط
و بازويشان كمتر از cm 22 بود سن شروع پايين تري داشتند (01/P>) .و دخترانيكه صبحانه مصرف نمي كردند و نيز دخترانيكه بيش از 40 درصد انرژي از چربي بدست مي آوردند سن شروع قاعدگي پايين تري داشتند ولي اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (05/0P>). ميانگين و انحراف معيار كالري مصرفي روزانه در دختراني كه 14.13.12.11.10 ساله منارك شده بودند به ترتيب 35/530 + 47/1934، 54/390+66/1826 ، 82/501+64/1773، 69/413+53/1877 و 78/578+34/1992 كيلو كالري بود كه معادل و يا بيشتر از مقادير توصيه شده WHO بود نتايج بسامد مصرف مواد غذايي نشان داد كه بيشترين بار غذاي مصرفي در هفته در دانش آموزان دختر به ترتيب نان لواش (5/11 بار) ، قند و شكر (75/10 بار) ، روغن نباتي (48/8 بار ) نان بربري (8 بار) ، شكلات ـ6بار ) پنير (9/5 بار) ، سيب (9/5 بار ) و برنج (7/5 بار ) بود. شكلات مهمترين تنقلي بود كه مصرف مي شد. بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه وضعيت فرهنگي والدين بخصوص مادر، وزنBMI مي تواند در تعيين سن شروع قاعدگي موثر باشد.

There are no comments for this item.

to post a comment.