بررسي مقايسه اي تاثير آموزش به روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ به ارائه جزوه آموزشي بر ميزان استعمال سيگار در دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه

by میرمحمد حسینی آهق
[ research project (طرح تحقیقاتی) ]
Additional authors: میرمحمد حسینی آهق
Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000038114

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد پرستاري بهداشت جامعه – مربي

مقدمه (بيان مسئله ) : 2500 ميليون نفر از مردم جهان و 12 ميليون نفر از مردم ايران در حال حاضر سيگاري هستند و كشيدن سيگار از مهمترين عامل ابتلاءبه بيماريها و مرگ و مير مي باشد. مطالعات انجام شده نشان دهنده بالا بودن ميزان شيوع استعمال سيگار در دانش آموزان پسر دبيرستاني و شروع به كشيدن سيگار از سنين كمتر از 18 سالگي مي باشد.
اهداف: اين مطالعه با هدف كلي مقايسه تاثير آموزش با دو روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ با ارائه جزوه آموزشي بر ميزان استعمال سيگار دردانش آموزان پسر سال دو متوسطه خلخال انجام شده است.
روش تحقيق : ابتدا پرسشنامه اي حاوي سئوالات مربوطه به مشخصات فردي و عمومي ، ميزان ، نحوه و طول مدت مصرف سيگار و ميزان آگاهي در مورد مضرات مصرف سيگار توسط 150 دانش آموز شركت كننده در مطالعه تكميل و سپس و با توجه به ميزان، نحوه مصرف و نمرات آگاهي دانش آموزان برنامه ريزي آموزشي انجام و محتواي آموزشي يكسان با دو روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ و ارائه جزوه آموزشي براي دو گروه از دانش آموزان ارائه شده و در نهايت در يك سال بعد از آموزش دانش آموزان شركت كننده در برنامه آموزشي به پرسشنامه اي حاوي سئوالات مربوط به مشخصات فردي و عمومي و ميزان و نحوه مصرف سيگار پاسخ داده اند.
نتيجه و بحث : ميزان شيوع مصرف سيگار در قبل از آموزش براي كل دانش آموزان شركت كننده در مطالعه برابر 33/31% دانش آموزان گروه تحت آموزش با روش سخنراني همراه با پرسش و پاسخ 4/27% و در گروه تحت آموزش با جزوه 35% بوده كه در يك سال بعد از آموزش براي كل دانش آموزان 33/19% ، گروه تحت آموزش با سخنراني همراه با پرسش و پاسخ 33/12% و در گروه تحت آموزش با جزوه 26% بوده است همچنين ميزان مصرف سيگار در دو گروه تحت آموزش يكديگر متفاوت بوده است. با توجه به يافته ها برنامه ريزي آموزشي و اجراي آن در مورد مضرات مصرف سيگار بويژه با استفاده از روشهاي آموزشي مستقيم و چهره به چهره به منظور كاهش مصرف سيگار در دانش آموزان پسر دوم متوسطه موثر و مفيد به نظر مي رسد.

There are no comments for this item.

to post a comment.