ارزيابي تستهاي عملكرد ريوي در كارگران جوشكار اردبيل

by علی عابدی
[ research project (طرح تحقیقاتی) ]
Additional authors: علی عابدی
Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000038020

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد فيزيولوژي – مربي

مقدمه (بيان مسئله ) : دمه هاي ناشي از جوشكاري عامل مهمي در ابتلاء جوشكاران به نارحتيهاي تنفسي محسوب ميشود كه به صورت ناراحتيهاي حاد و مزمن تنفسي و سرطان زايي بروز مي نمايد جهت تشخيص نارحتيهاي تنفسي مي توان از اسپيرومتري حجمها و ظرفيتهاي ريوي استفاده نمود.
اهداف: هدف از انجام اين طرح تعيين حجمها و ظرفيتهاي ريوي به روس اسپيرومتري در جوشكاران اردبيلي و افراد نرمال با همان محدوده سني مي باشد و مقايسه ميانگين اين پارامتر ها در هر دو گروه انجام گرفت در نهايت تعيين ارتباط بين سن و حجمها و ظرفيتهاي ريوي در هر دو گروه و تعيينFEV1 FVC, و نسبت FEV1 بر FVC در هر دو گروه .
روش تحقيق : اين تحقيق به صورت مورد – شاهدي بر روي 70 جوشكار اردبيلي در محدوده سني 20 تا 70 سال كه داراي حداقل 3 سال سابقه كار با جوشكاري بودند و به همين تعداد افراد نرمال كه هيچ گونه بيماري نداشته و در همان محدوده سني بودند انتخاب و حجمها و ظرفيتهاي ريوي اندازه گيري شد. در نهايت با استفاده از آزمونهاي آماري ميانگين پارامترهاي ذكر شده در هر دو گروه با هم مقايسه شدند.
نتيجه و بحث : نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه حجمها و ظرفيتهاي ريوي در افراد جوشكار نسبت به افراد نرمال كاهش داشت و با توجه به علائم اختلال تنفسي و تغييرات FEV1 FVC, و نسبت FEV1 بر FVC برونشيت مزمن ساده در اين فراد تائيد مي گردد، توصيه مي شود كه جوشكاران به هنگام جوشكاري از ماسك استفاده نموده و هر شش ماه يكبار جهت ارزيابي سلامت ريه به كلينيك پزشكي مراجعه تا هزينه اضافي درمان كاهش يابد.

There are no comments for this item.

to post a comment.