بررسي تاثير پيگيري بر سلامت جسمي و روحي بيماران دچار انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي . درماني بوعلي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

by عفت مظاهری
[ research project (طرح تحقیقاتی) ]
Additional authors: عفت مظاهری
Item type: research project (طرح تحقیقاتی)
Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Not for loan 0000038157

درجه علمی مجری طرح : كارشناس ارشد پرستاري - مربی

دکتر سید هاشم سزاوار - درجه علمی : متخصص قلب و عروق - استادیار

دکتر عدالت حسینیان

نسرین فولادی - درجه علمی : كارشناس ارشد پرستاري - مربی

مقدمه (بيان مسئله ) : امروزه با تغيير سيستم ارائه مراقبتهاي بهداشتي , بيشتر بيماران مراقبتهاي حرفه اي و تخصصي لازم را پس از ترخيص از بيمارستان در منزل دريافت مي كنند هدف اين مطالعه از بررسي تاثير پيگيري بر وضعيت سلامت جسمي روحي بيماران دچار انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بود.
اهداف:. 1 - تاثير پيگيري بروضعيت سلامت جسمي (وزن – فشارخون – ريت زدن - استراحت )
2 – تاثير پيگيري بر ميزان اضطراب بيماران دچار انفاركتوس قلبي
3 – تاثير پيگيري بر ميزان افسردگي بيماران دچار انفاركتوس قلبي
روش تحقيق : اين پژوهش تجربي بر روي 60 بيمار قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بوعلي انجام شد نمونه هاي مورد بررسي بصورت مبتني بر هدف انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه قرارداده شدند (شاهد – مورد) سپس براي گروه آزمون يك برنامه بازديد منزل تدوين گرديد ولي براي گروه شاهد مداخله اي صورت نگرفت يك هفته پس از اجراي كامل برنامه بازديد منزل وضع سلامت جسمي و روحي نمونه هاي مورد بررسي در هر دو گروه توسط چك ليست نهائي و اسپيلرگ و تست بگ جهت بررسي وضعيت افسردگي و اضطراب مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
نتيجه و بحث : نتايج نشان داد كه 3/53 درصد گروه شاهد و 60 درصد گروه آزمون دچار انفاركتوس تحتاني بودند و مقايسه ميانگين وضعيت سلامت جسمي د ر دو گروه تفاوت آماري معني دارد با 05/0P< بين فشار خون سيستوليك , فشار خون دياستوليك و ضربان قلب زمان استراحت مقايسه ميانگين افسردگي در دو گروه با تفاوت آماري معني دار 05/0P< نشان داد ولي مقايسه ميانگين اضطراب و وزن بين دو گروه تفاوت آماري معني دار را نشان نداد

There are no comments for this item.

to post a comment.