بررسي ميزان ارتباط بين اكسفولياسيون كاذب مردمك با فشار داخل چشمي بالا و يا گلوكوم در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان علوي اردبیل

by جلال زاده، سولماز.
[ Thesis ( پايان نامه فارسی) ] Published by : علوم پزشکی اردبیل، (اردبیل:) Physical details: 70ص.: جدول، نمودار. Year: 1388 Item type: Thesis ( پايان نامه فارسی)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Current location Call number Status Date due Barcode
كتابخانه مركزی
Available 0000002325

شماره پایان نامه : پ0332

پزشکی دکتری حرفه ای پزشکی 1388

کتابنامه.

اين مطالعه براي بررسي سندرم سودواکسفولياسيون و همراهي آن با IOP بالا يا گلوکوم در بيمارستان علوي اردبيل طراحي و اجرا شد. روش : اين مطالعه يک بررسي بيمارستاني همگروهي در بيمارستان علوي اردبيل بود که از فروردين 87 تا آبان 88 انجام شد. تنها بيماران 50 ساله و بالاتر مراجعه کننده به کلينيک چشم براي يافتن رسوبات PEX معاينه شدند. گروه مورد با حضور رسوبات شوره مانند روي لبه مردمک يا ساير نواحي چشم در يک يا هر دو چشم توسط slit lamp مشخص شدند. گروه ديگري به نام گروه شاهد با اين گروه تنظيم و مورد همسان سازي سني قرار گرفت. در هر دو گروه 72 نفر وجود داشت. بيماران تحت معاينات ارزيابي حدت بينايي، تونومتري، گونيوسکوپي، معاينه با slit lamp و معاينه ته چشم بعد از ديلاتاسيون مردمک قرار گرفتند. نتايج : از 144 چشم بيماران گروه کنترل، 112 (77/77%) چشم رسوبات PEX داشتند. ميزان ابتلا به PEX بطور قابل ملاحظه اي با افزايش سن افزايش داشت و فراواني بيماري در مردان بيشتر از زنان بود. از 72 بيمار، 40 (5/55%) بيمار درگيري دو طرفه و 32 (5/44%) بيمار درگيري يک طرفه داشتند. ميانگين IOP در چشم هاي مبتلا به PEX 88/8±94/17 و در چشمهاي فاقد PEX 90/2±51/14 بود. فراواني کاتاراکت کورتيکال بالاتر از ساير انواع بود. نتيجه گيري : رسوبات PEX ريسک فاکتور مهمي در ابتلا به فشار بالاي چشمي و يا گلوکوم هستند و بايد بيماران مبتلا به شدت از نظر IOP تحت پيگيري قرار گيرند.

Introduction : Purpose : To evaluate the pseudoexfoliation syndrome and its associations with elevation of IOP/Glaucoma this study was designed and performed in Ardabil Alavi hospital. Methods : This was a hospital-based, cohort study in Ardabil Alavi hospital from Farvardin 1387 to Aban 1388. Only patients of aged 50 and older referred to Alavi clinic of ophthalmology were examined to find the PEX depositions. PEX was diagnosed on slit lamp biomicroscopy by the presence of white dandruff-like material in the pupillary margin or other sites of one or both eyes. These patients was known as “case group”, another group was prepared with the same age subgroups of case groups and was known as “control group”. There was 72 patients in both groups. All patients underwent a comprehensive ophthalmic evaluation. Visual acuity, refraction, Goldmann applanation tonometry, gonioscopy, slit lamp examination and dilated pupil fundus examination was performed. Results : Out of 144 eyes of case group, 112 (77.77%) had PEX depositions. There was a significant increase in number of PEX involved eyes with age. In this study the frequency of disease in men was higher than women (46 (63.9%) men, 26 (36.1%) women). Out of 72 patients, 40 (55.5%) patients were bilaterally and 32 (44.5%) patients were unilaterally involved. The mean of IOP in PEX involved eyes was 17.94±8.88 and 14.51±2.90 in non PEX involved eyes. The frequency of cortical cataract was higher than other forms. Conclusion : PEX is an important risk factor for increased IOP and glaucoma in our area and must be considered a lot. Patients with this risk factor must undergo frequent IOP measurement.

فارسی

کوهورت

There are no comments for this item.

to post a comment.