1. book (فارسی) شبکه سازی خانگی با Windows XP by داندا ، متیو Publication: تهران : دیباگران ، 1382 . 216ص.: Date:1382 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/75 آ8د2 1382] (2), Actions: Place hold Log in to add tags. Add to cart
2. book (فارسی) کتاب کامل اینترنت (به زبان ساده - برای همه ) by قراخانی بهار ، اکبر Publication: تهران: نشر آلفا، 1380 . 144ص.: Date:1380 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 105/875 ق4الف9 1380] (2), Actions: Place hold Add to cart
3. book (فارسی) اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌( + Network) by ن‍ی‍ازخ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ Publication: ت‍ه‍ران‌: دی‍ب‍اگ‍ران‌، 1390 . 282ص‌ : Date:1390 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 510/5 الف6ن97 1390] (6), Checked out (1), Actions: Place hold Add to cart
4. book (فارسی) ‏‫ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌‎]Novell‬ن‍اول‌] by س‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌ Publication: ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌‏‫ 1376 . ج‌. : Date:1376 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 510/5 2ش7س 1377] (1), Actions: Place hold Add to cart
5. book (فارسی) ایمنی در شبکه های توزیع برق by نوری، اسماعیل Publication: تهران : فن آوران ، 1391 . 224 ص. Date:1391 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 3001 /الف9ن9 1391] (4), كتابخانه مركزی [TK 3001 الف9ن9 1391] (2), Actions: Place hold Add to cart
6. book (فارسی) مقدمه‌ای بر ایمنی و بهداشت در برق/ by محمدفام ، ایرج Publication: تهران : فن آوران‏‫ ، 1390 . 213ص.: Date:1390 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 152 م33م7 1390 ] (6), Actions: Place hold Add to cart
7. book (فارسی) ایمنی در برق   Publication: تهران: فدک ایساتیس ، 1389 . 120ص.‬: Date:1389 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 152 الف9 1389] (3), Actions: Place hold Add to cart No cover image available
8. book (فارسی) ایمنی برق برای مهندسین / by شیرازی، جواد Publication: تهران: آثار سبحان: انتشارات یاررس‏‫، 1392 . 136ص.‬‬: Date:1392 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 152 الف9ش9 1392] (3), Actions: Place hold Add to cart
9. book (فارسی) ایمنی در برق/ by اح‍م‍دی‌، ب‍ه‍روز، ‏‫1337 -‏ Publication: تهران : فدک ایساتیس‏‫، 1391 . 146 ص.‬: Date:1391 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 152 الف9الف3 1391] (3), Actions: Place hold Add to cart
10. Reference (مرجع) فرهنگ تشریحی کامپیوتر، شبکه، اینترنت، تکنولوژی اطلاعات (IT)، مخابرات، بی‌سیم، فیبر نوری و ماهواره by ن‍ی‍وت‍ن‌، ه‍ری‌ Newton, Harry Publication: تهران: ادبستان: آیلار‏‫‬‏، 1390 . [1278] ص.‬: Date:1390 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [RTK 5102 ف386ن9 1390 ] (1), كتابخانه مركزی [RTK 5102 ف386ن9 1390] (1), كتابخانه مركزی [TK 5102 ف386ن9 1390 ] (4), Actions: Place hold Add to cart
11. book (فارسی) امنیت شبکه‌های کامپیوتری by چامپا ، مارک دی.Champa , Mark D Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1391 . 780ص.‬: Date:1391 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/59 الف8چ2 1391] (3), Actions: Place hold Add to cart
12. book (فارسی) راه‍ن‍م‍ای‌ راه‌ان‍دازی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ بی‌سیم by رن‍دال‌، ن‍ی‍ل‌ Rendall, Neil‬ Publication: ت‍ه‍ران‌ : دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ‏‫، 1385 . 308ص‌.: Date:1385 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5103/2 ر2ر9 1385] (2), Actions: Place hold Add to cart
13. book (فارسی) نصب و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری از پایه تا پیشرفته : by طالبی، حمیدرضا Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1392 . ‏‫[308] ص.‬‬: Date:1392 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/5 ن6ط16 1392] (5), Actions: Place hold Add to cart
14. book (فارسی) طراحی صفحات وب (مقدماتی) by سلیمی‌زاده، زهرا Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1390 . 416ص. Date:1390 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/888 ط43س8 1390] (5), Actions: Place hold Add to cart
15. book (فارسی) طراحی صفحات وب (پیشرفته) by سلیمی‌زاده، زهرا Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1390 . 308ص. Date:1390 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/888 ط43س8 1390] (5), Actions: Place hold Add to cart
16. book (فارسی) خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ by آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌Underdahl, Brian. Publication: ت‍ه‍ران‌ : دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ، 1385 . 170ص.: Date:1385 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/75 خ9آ8 1385] (5), Actions: Place hold Add to cart
17. book (فارسی) فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران   Publication: اردبیل: مهد‌ تمدن ۱۳۸۶ . ۲۸۵ص Date:۱۳۸۶ Availability: Copies available: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه [‏‫‬‭TK۹۱۴۵‏‫‬‭/ر۷ف۹ ۱۳۸۶] (1), Actions: Place hold Add to cart
18. book (فارسی) ایمنی شبکه های توزیع برق by کارچانی، محسن،‏ Publication: تهران: نشر فن آوران، 1394 . 204ص.: Date:1394 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 3001 الف9ک 9 1394] (3), Actions: Place hold Add to cart
19. book (فارسی) قوانین و الزامات ایمنی و حفاظت کار در نیروگاههای اتمی (تجهیزات مکانیکی- حرارتی)‏‫ by شریف‌ نیا، مرتضی، Publication: تهران: نشرفن‌ آوران‏‫، 1394 . 244ص.‬: Date:1394 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 9152 ق9ش4 1394] (3), Actions: Place hold Add to cart
20. book (فارسی) اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ by ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ Feldman, Jonathan‬ Publication: ت‍ه‍ران‌ : ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ ، 1384 . 494ص. Date:1384 Availability: Copies available: كتابخانه مركزی [TK 5105/5 الف6ف8 1384] (1), Actions: Place hold Add to cart
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion
Languages: