Refine your search

Your search returned 33 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. book (فارسی)
شبکه سازی خانگی با Windows XP by داندا ، متیو Publication: تهران : دیباگران ، 1382 . 216ص.: , ویندوز مایکروسافت | شبکه های خانگی | فایل کامپیوتر Date: 1382 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/75 آ8د2 1382] (2),
2. book (فارسی)
کتاب کامل اینترنت (به زبان ساده - برای همه ) اینترنت و وب ، ساختن سایت وب ، کارگاه عملی اینترنت by قراخانی بهار ، اکبر Publication: تهران: نشر آلفا، 1380 . 144ص.: , اینترنت (شبکه کامپیوتری ) | شبکه های کامپیوتری | وب | طراحی Date: 1380 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 105/875 ق4الف9 1380] (2),
3. book (فارسی)
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌( + Network) by ن‍ی‍ازخ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ Publication: ت‍ه‍ران‌: دی‍ب‍اگ‍ران‌، 1390 . 282ص‌ : , ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ | س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر) Date: 1390 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 510/5 الف6ن97 1390] (7),
4. book (فارسی)
‏‫ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌‎]Novell‬ن‍اول‌] by س‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌ Publication: ت‍ه‍ران‌: م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌: دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌‏‫ 1376 . ج‌. : , ن‍ت‌ وی‍ر (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر) | ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ | س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ن‍اول‌ داس‌ Date: 1376 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 510/5 2ش7س 1377] (1),
5. book (فارسی)
ایمنی در شبکه های توزیع برق by نوری، اسماعیل Publication: تهران : فن آوران ، 1391 . 224 ص. , برق | پیش بینیهای ایمنی Date: 1391 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 3001 /الف9ن9 1391] (4), كتابخانه مركزی [TK 3001 الف9ن9 1391] (2),
6. book (فارسی)
7. book (فارسی)
ایمنی برق برای مهندسین / by شیرازی، جواد Publication: تهران: آثار سبحان: انتشارات یاررس‏‫، 1392 . 136ص.‬‬: , برق | سیستم‌ها | حفاظت | پیش‌بینیهای ایمنی Date: 1392 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 152 الف9ش9 1392] (3),
8. book (فارسی)
ایمنی در برق by اح‍م‍دی‌، ب‍ه‍روز، Publication: تهران : فدک ایساتیس‏‫، 1391 . 146 ص.‬: , برق | پیش‌ بینی های ایمنی | سیستم‌ ها | حفاظت Date: 1391 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 152 الف9الف3 1391] (3),
9. Reference (مرجع)
فرهنگ تشریحی کامپیوتر، شبکه، اینترنت، تکنولوژی اطلاعات (IT)، مخابرات، بی‌سیم، فیبر نوری و ماهواره by ن‍ی‍وت‍ن‌، ه‍ری‌ Newton, Harry Publication: تهران: ادبستان: آیلار‏‫‬‏، 1390 . [1278] ص.‬: , مخابرات | مخابرات | مخابرات -- اصطلاح‌ها و تعبیر‌ها | زبان انگلیسی | واژه‌نامه‌ها | انگلیسی | واژه‌نامه‌ها | فارسی Date: 1390 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [RTK 5102 ف386ن9 1390] (1), كتابخانه مركزی [TK 5102 ف386ن9 1390 ] (1), كتابخانه مركزی [RTK 5102 ف386ن9 1390 ] (1), كتابخانه مركزی [TK 5102 ف386ن9 1390 ] (3),
10. book (فارسی)
امنیت شبکه‌های کامپیوتری ( راهنمای دریافت گواهینامه + Security )‏ by چامپا ، مارک دی.Champa , Mark D Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1391 . 780ص.‬: , شبکه‌های کامپیوتری | تدابیر ایمنی | آزمون‌ها | راهنمای مطالعه Date: 1391 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/59 الف8چ2 1391] (3),
11. book (فارسی)
راه‍ن‍م‍ای‌ راه‌ان‍دازی‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ بی‌سیم by رن‍دال‌، ن‍ی‍ل‌ Rendall, Neil‬ Publication: ت‍ه‍ران‌ : دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ‏‫، 1385 . 308ص‌.: , ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ی‌س‍ی‍م‌ | ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ Date: 1385 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5103/2 ر2ر9 1385] (2),
12. book (فارسی)
نصب و راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری از پایه تا پیشرفته : (اولین کتاب کاربردی و مصور شبکه‌های کامپیوتری) by طالبی، حمیدرضا Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1392 . ‏‫[308] ص.‬‬: , شبکه‌های کامپیوتری | راهنمای آموزشی Date: 1392 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/5 ن6ط16 1392] (5),
13. book (فارسی)
طراحی صفحات وب (مقدماتی) by سلیمی‌زاده، زهرا Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1390 . 416ص. , وب | سایت‌ها | طراحی Date: 1390 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/888 ط43س8 1390] (5),
14. book (فارسی)
طراحی صفحات وب (پیشرفته) by سلیمی‌زاده، زهرا Publication: تهران: دیباگران تهران‏‫، 1390 . 308ص. , وب | سایت‌ها | طراحی Date: 1390 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/888 ط43س8 1390] (5),
15. book (فارسی)
خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ by آن‍دردال‌، ب‍رای‍ان‌Underdahl, Brian. Publication: ت‍ه‍ران‌ : دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ، 1385 . 170ص.: , ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ Date: 1385 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/75 خ9آ8 1385] (5),
16. book (فارسی)
ایمنی شبکه های توزیع برق by کارچانی، محسن،‏ Publication: تهران: نشر فن آوران، 1394 . 204ص.: , برق | پیش بینیهای ایمنی Date: 1394 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 3001 الف9ک 9 1394] (3),
17. book (فارسی)
قوانین و الزامات ایمنی و حفاظت کار در نیروگاههای اتمی (تجهیزات مکانیکی- حرارتی)‏‫ by شریف‌ نیا، مرتضی، Publication: تهران: نشرفن‌ آوران‏‫، 1394 . 244ص.‬: , نیروگاه‌های اتمی | پیش‌بینی‌های ایمنی Date: 1394 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 9152 ق9ش4 1394] (3),
18. book (فارسی)
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ by ف‍ل‍دم‍ن‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ Feldman, Jonathan‬ Publication: ت‍ه‍ران‌ : ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌ ، 1384 . 494ص. , ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ | ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر. Date: 1384 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/5 الف6ف8 1384] (1),
19. book (فارسی)
ف‍ن‌آوری‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ by ال‍ه‍ی‌، ع‍طا Elahi, Ata Publication: ت‍ه‍ران‌: ن‍اق‍وس‌: | میرزایی‏‫، 1384 . xii‬، 468 ص‌.‏‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار. , شبکه‌ های کامپیوتری | آزمون‌ ها و تمرین‌ ها (عالی)‬‬ | معماری Date: 1384 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/5 ف9الف7 1384] (1),
20. book (فارسی)
راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ وب‌ by پ‍اول‌، ت‍ام‍س‌ ا.،Powell, Thomas A Publication: ت‍ه‍ران‌: س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌‏‫، 1383 . 864ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌. , وب | سایت‌ها | طراحی Date: 1383 Availability: Items available: كتابخانه مركزی [TK 5105/888 ر2پ24 1383] (1),
Not finding what you're looking for?