Refine your search

Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی تاثیر خنده درمانی بر اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل by اسدی، اسما. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1399 . 106ص.: , دارو درمانی | Drug Therapy | نورویش ها | Neoplasms | درمان | Therapy Date: 1399 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
2. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی هشیاری پرستاری در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398 by نجفی، مژگان. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1399 . 122ص.: , مراقبت ویژه - پرستاری | Critical Care Nursing Date: 1399 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
3. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار اخلاقی در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی اردبیل در سال 1398 by اعتباری اصل، فرزانه. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1399 . 108ص.: , اخلاق پرستاری | Ethics, Nursing Date: 1399 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
4. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار خودگزارشی پایش مراقبت از پیری سالم مغز(HABC-M SR) در بیماران ترخیص شده از ICU مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبی by قرداشخانی، سودا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1400 . 113ص.: , بخش مراقبت های ویژه | Intensive Care Units | روان سنجی | Psychometrics Date: 1400 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
5. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی فراوانی سندرم ساختمان بیمار و عوامل محیطی مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های شهر اردبیل در سال 1398 by معبودی ایزدی، مینا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1400 . 127ص.: , مراقبت ویژه | Critical Care Nursing | پرستاری Date: 1400 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
6. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی تأثیرموسیقی سفید بردرد بیماران با اختلال هوشیاری در بخش مراقبت ویژه مغز و اعصاب مرکز آموزشی –درمانی فاطمی درسال1398 by سلیمانی، زینب. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1400 . 111ص.: , موسیقی درمانی | Music Therapy | درد | Pain Date: 1400 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
7. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی مقایسه ای فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران و پزشکان شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال 1398 by اسدی فر، زهرا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1400 . 111ص.: , بیماران | Patient | ایمنی | Safety | خدمات فوریت های پزشکی بیمارستان | Emergency service, hospital Date: 1400 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
8. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، بارکاری و استرس شغلی با خستگی پرستاران بخش های کرونای اردبیل در سال 1400 by محسن زاده، سیده نرگس. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1401 . 94ص.: , تنش | Stress | پرستاری | Nursing Date: 1401 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
9. Thesis ( پايان نامه فارسی)
طراحی و تولید تشک بادی جهت سنجش وزن بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه by موسی زاده، اسماعیل. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1401 . 68ص.: , وسایل و تجهیزات بیمارستانی | Equipment and Supplies, Hospital Date: 1401 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
10. Thesis ( پايان نامه فارسی)
11. Thesis ( پايان نامه فارسی)
طراحی و ساخت اپلیکیشن ارتباطی آوا برای مددجویان مبتلا به آفازی بروکا by اسلام زاده، نگین. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1401 . 88ص.: , زبان پریشی | Aphasia Date: 1401 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
12. Thesis ( پايان نامه فارسی)
13. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی درک اساتید بالینی ‌و علوم پایه‌ی دانشکده‌ی دندانپزشکی اردبیل از مفهوم اصل اخلاقی اتونومی در آموزش by یزدانی خواه، سعید. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1402 . 81ص.: , اخلاق، دندانپزشکی | ethics, Dental Date: 1402 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
Not finding what you're looking for?