Refine your search

Your search returned 40 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسي مقايسه اي ميزان مرگ و مير 3 ماهه بيماران با سکته قلبي حاد در بيماران سيگاري و غير سيگاري در بيمارستان بوعلي شهر اردبيل در سال 1385-1384 by سید موسوی، المیرا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1386 . 83ص.: , انفارکتوس قلبی | Myocardial Infarction | مرگ و میر | Mortality Date: 1386 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
2. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسي ميزان افت تحصيلی و عوامل موثر برآن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل by امینی ملکی، طاهر. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1387 . 45ص.: , یادگیری | Learning | دانشجویان | ُُStudents Date: 1387 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
3. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی کفایت آموزش باليني پزشكي جهت خدمت به عنوان پزشک خانواده از ديدگاه فارغ التحصيلان پزشکی در استان اردبیل by صادق، سونیا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1389 . 80ص.: , آموزش پزشکی | Education, medical Date: 1389 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
4. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی وضعیت فرآیند آموزش بالینی در دوره های اکسترنی و اینترنی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل by رضازاده پراپری، رضا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1389 . 41ص.: , آموزش پزشکی | Education, medical | دانشجویان | Students Date: 1389 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
5. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی فراوانی مرگ و میر و عوارض بعد از اعمال جراحی در بیمارستان فاطمی اردبیل درشش ماه اول سال 1389 by پارسیان، زهرا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1389 . 40 ص.: , عوارض پس از عمل جراحی | Postoperative complications | مرگ و میر | Mortality Date: 1389 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
6. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی فراوانی پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی و ارتباط آنها با شیوه زندگی (فعالیت فیزیکی، مصرف سیگار و عادات غذایی) در پزشکان شهر اردبیل در سال 89 by نیک نژاد، محمدرضا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1389 . 67 ص.: , کیفیت زندگی | Quality of Life | شیوه زندگی | Life Style | رفتار بهداشتی | Health Behavior | پزشکان | Physicians Date: 1389 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
7. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسي بيماري سلياك در زوجهاي نابارور مراجعه كننده به چهار مركز خصوصي درماني سطح شهر اردبيل از مهرماه 89 تا ارديبهشت ماه 90 by سبزواری، احمد. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1390 . 43ص.: , ناباروری | Infertility | بیماری سلیاک | Celiac Disease Date: 1390 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
8. Thesis ( پايان نامه فارسی)
9. Thesis ( پايان نامه فارسی)
فراوانی عفونتهای بیمارستانی و علل مرتبط با آن در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389 by جیرودی، شیما. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1390 . 98ص.: , انتشار عفونت | Cross Infection Date: 1390 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
10. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی سیر بالینی و یافته های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان اردبیل by جعفرلو، دانیال. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1392 . 69ص.: , تصلب متعدد | Multiple Sclerosis Date: 1392 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
11. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی خشونت و مؤلفه‌ های تأثیر گذار بر آن در زنان با سرطان پستان با استفاده از سازه‌هاي آموزشی اکولوژیکی مدل PRECEDE در شهر اردبیل در سال 1394 by یوسفی، سجاد. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1394 . 73 ص.: , نورویش های پستان | Breast Neoplasms | خشونت | Violence Date: 1394 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
12. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی سطح سرمی فاکتور رشد جفتی در بیماران مشکوک به پره اکلامپسی در پیشگویی پیامد بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل by احسانی، سمانه. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1395 . 56ص.: , پره اکلامپسی | Pre-Eclampsia | عوارض آبستنی | Pregnancy Complications | جفت | Placenta Date: 1395 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
13. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی شیوع تشنج به دنبال واکسیناسیون ثلاث و پنتاوالان در بین کودکان سنین کمتر از 1 سال در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1397 by کاظمی، ژیلا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1397 . 47ص.: , واکسیناسیون | Vaccination | تشنج ها | Convulsions Date: 1397 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
14. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی فراوانی آلرژن‌های تنفسی در بیماران آسم و رینیت‌ آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1395 و 96 by عباسی، هادی. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1397 . 70ص.: , آسم | Asthma | حساسیت زاها | Allergens | التهاب حساسیتی مخاط بینی | Rhinitis, Allergic Date: 1397 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
15. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در ساکنان 1 تا 69 ساله اردبیل و علل مرتبط با آن: یک منطقه با بروز بالای سرطان معده by پورفرضی، ساناز. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1398 . 96ص.: , هلیکوباکترپیلوری | Helicobacter pylori | بیماری های معده و روده | Gastrointestinal Diseases Date: 1398 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
16. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی شیوع سرولوژیک آنتی بادی هپاتیت E در بین افراد 69-1 ساله‌ی اردبیل در سال 1397 by زینالی، سمانه. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1398 . 78ص.: , هپاتیت E | Hepatitis E Date: 1398 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
17. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی شیوع ضایعات پیش سرطانی معده در افراد بدون علامت ساکن در منطقه بروز بالا در سال 94-1393 by خوشبخت، مریم. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1398 . 60ص.: , نورویش های معده | Stomach Neoplasms Date: 1398 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
18. Thesis ( پايان نامه فارسی)
19. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی شیوع سرواپیدمیولوژی آنتی بادی ضد HAV در شهر اردبیل در سال 97 by بیدار، سعید. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1398 . 52ص.: , هپاتیت c | Hepatitis c Date: 1398 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
20. Thesis ( پايان نامه فارسی)
بررسی شیوع سرواپیدمیولوژیک سايتومگالوويروس و علل ابتلا در شهرستان اردبیل by افتخار اردبیلی، سونیا. Publication: اردبیل: علوم پزشکی اردبیل، 1398 . 58ص.: , عفونت های سایتومگاویروس | Cytomegavirus Date: 1398 Availability: Items available: كتابخانه مركزی (1),
Not finding what you're looking for?